A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Záhadný zahradní zločin

Znáte Zdeňka a Zuzanu, zapálené zemědělce ze Znojma? Získejte znalosti o zločinu! Začtěte se zde! Zdeněk a Zuzana, zlákáni získáváním závratného zisku, zkušeně a zručně zaorávali zemjaky. Ztepilá Zuzana zasněně zírala, Zdeněk, zpocený, zamilovaně zaorával zrenovovaným značkovým Zetorem, zastaralým, zato získaným zdarma, zpíval si - zkrátka zářil. „Zaorává znamenitě, zejména zrána” zalíbeně zapěl Zdeněk. Zčistajasna, za zatáčkou, u záhonu zežloutlého, zpola zetlelého zelí, zahlédl zrzavého zubatého zajíce, zabíhajícího k Zetoru. Zuzana, zaneprázdněna zaoráváním, zaregistrujíc zabíhajícího, Zetorem zpola zajetého zajíce, zděšeně zaječela. Zdeněk, značně znervóznělý Zuzaniným zoufalým zaúpěním, zpanikařil a zprudka zatáhnul za závěrku zastavovacího zařízení. Zetor zradil. Zastaralé zastavovací zařízení zkolabovalo. Zachmuřený Zdeněk zpustle zaklel: “Zrychla zrestaurované – zle zrestaurované. Zatracená zkurvená západka.” Zatím zajíc, zmatený Zdeňkovým zaklením, zkouší Zetor ztečí. Zajícovo záhadné zaútočení Zdeňka zaujalo, zvědavě zírá za zajícem, zatímco Zetor zrychluje. Zuzana zaregistrovala zrychlení Zetoru a zbrkle zapnula zapínač zvláštního zařízení. Zajíc, zcela zahlcený září zetorových zářivek zmateně zírá zočivoči zvláštní záhubě - a zadní zubačka Zetoru zasahuje zajícovu zřítelnici! Zasažený zajíc začíná zoufale zachraňovat zbytky zhasínajícího života, zmítá se, zbledne, zmodrá, zčerná, zacvaká zubama, zaškube se - a zcepení. Zdeněk zvážněl, zastavil Zetor, zneklidnělé Zuzaně zapálil Zoru, zahodil zhaslou zápalku a zařval: “Zasraný zajíc. Zlomil závěsné zařízení, zčásti zničil zadní zubačku a - Zuzko, zírej – zcela znečistil západku!”. Znechuceně zvedl ze země zapáchající zploštělé zbytky a zamračeně zkoumal zajícův zkrvavený zevnějšek, o zjevná zranění se zajímajíc zběžně. Zuzana zaúpěla: “ Zdenku, zavraždils zajíce. Zamaskuj zeminou zkrvavenou západku, zatím zajíce zakryji zimníkem. Zatajíme zločin, zbavíme se zodpovědnosti. Zaneseme zajíce za zahrádku a zakopeme.” Zdeněk zdechnul Zetor, zamazal zakrvácenou západku zemí, a zesinalá Zuzana zanesla zajíce, zabaleného zimníkem, za záhon zetlelého zelí. Zde Zdeněk zdechlinu zdecimovaně, zato zbystra, zakopal. Zjevil se zázrak. Zakopáním zajíce zelí zázračně zbujelo, zanedbávaná zahrádka znovu zezelenala zářivou zelení. Zdeněk a Zuzana zanechali zaorávání, zamilovaně zalévali záhumenek ze zavedeného zahraničního zavlažovacího zařízení značky ZAZ, a zločin? Zapomněli. Zelí zelenalo a zelenalo, Zdeněk a Zuzana zářili, zdraví a zločinem zbohatlí zakrátko zblahobytněli, a závistiví zahrádkáři zklamaně zírali, zamaskováni za Zetorem. Zprávu o zázračném zelí a zahrádce zaslechl zazobaný závistivec, známý zpustlík, zakrnělý zahrádkář Zoltán Zeman ze Zlína, zaměstnaný v zastaralé zámecké zahradě zvané Zatuchlá. Závistí zahořklý Zeman, za záminkou zakoupení zelí, zamířil ke Znojmu, k znenadání známým znojemským zbohatlíkům. Zatímco Zdeněk zaléval a zabýval se zušlechťováním zahrádky, Zuzana zavedla zelíchtivého zahrádkáře k zelnému záhonu. Zohla se za zelím, a Zeman - zatraceně! - zblízka zahlédl zaoblený Zuzanin zadek. Zcela zaslepen a zblbnut zatoužil Zuzanu získat. Zmocnit se Zuzany a znásilnit, znásilnit, znásilnit - ztopořený Zeman zdivočele zaúpěl, zaržál, a zprudka zkoušel Zuzaně zezadu zajíždět za zip zástěry. Zaskočená Zuzana, zděšena zvráceným Zemanovým záměrem, začala zarputile zápasit. Zároveň zařvala: “Zdeňku, Zdeňkůůů!” Zalévající Zdeněk zaslechl Zuzanino zoufalé zvolání, zanechal zahrádku zahrádkou a značně zrudlý, zrak zakalený, zjevil se za Zemanovými zády. Zeman se zalekl, zbledl, zahodil zahanbenou Zuzanu, zablekotal: “Zčerstva zpět!” a začal zbaběle zdrhat ze zahrady. Zdeněk zkusil zpoceného Zemana zachytit, Zeman zakličkoval - a zřítil se k zemi. Zakopl o zahraniční zavlažovací zařízení. Zlomené zápěstí zabolí, Zeman zaúpí, zkouší se zvednout - zvadne. Zbrunátnělý Zdeněk zdecimovaného Zemana zvedne a záměrně zneužívajíc znalostí získaných ze zápasnických zápasů - zuřivě zasahuje znovu a znovu zejména záda, zranitelné zuby, zrak, zadnici - zkrátka zmlátí a zkope zákeřného Zoltána. Zmlátil a zkopal zákeřnou zrůdu zdatně - zahrádkář znehybněl, zůstal zticha, zabitý. Zadýchaný Zdeněk, zaleknuvší se završeného zločinu, zkouší zmizet. Zanechává zohaveného, ztuhlého Zemana zborceného za zavlažovacím zařízením, zatahuje zčásti znásilněnou Zuzanu do Zetoru, a zajíždí za záhon. Za záhonem zpola zetlelého zelí, za zatáčkou, zahlédli zrzavého zubatého zajíce, zabíhajícího k Zetoru. Zuzana zděšeně zaječela." Zatr..."


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOŘI: Rudolf Staněk & Václav Štrouf / POSLAL: Rudolf Staněk


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.0324909747292
Hlasováno bylo: 277x

Copyright © 2001-2004 Petr 'hanyZ' Hanák