A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pohřeb ( pekelně ponurá povídka)

Pohřeb prastarého pana Parkera provázelo psí počasí. Pár pozůstalých postávalo podél plotu. Přitom příbuzní předváděli perfektně procítěný pláč. Pěkná postava pozůstalé předstoupila před pohřební procesí. Paní Parkerová pronesla proslov: Přátelé, Peter příliš pracoval přestože právě práce působila pokračující potíže Petrově poškozené prostatě. "Proto patrně problémům podlehl", prohlásila pragmaticky Pamela Parkerová (podle Peterova přítele pěkná potvora). "Prý prostata, pché", procedil přes protézu popuzeně Parkinson, Parkerův přítel pracující pro Pentagon. "Paninka potřebovala prachy, primitivní případ", prohlásil policista Pronger, pan Parker pošel pravděpodobně prostřednictvím paní pozůstalé, potažmo přítele paní pozůstalé. Paní Parkerová provedla pokus praštit policistu přes pytel pugétem pohřebních pelargonií. Pohotový Parkinson přiskočil, přičemž překazil pachatelčin podlý plán. Pomalu, pomalu, poplácal Parkinson Pamelu po pozadí: "Prosím, půjdeme", přikázal příslušník Policie. Popadl Pamelu, potom použil pouta. Pozůstalí přátelé pomstychtivě pokřikují: "Podlá potvora potrestána". Půjde před popravčí pluk. Pomalu přestává pršet.


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOŘI: www.povidky-az.wz.cz


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.2315112540193
Hlasováno bylo: 311x

Pozor, poměrně přiblblá povídka

Plaval připitomělý psík Puntík po pravém prameni potoka Pukavce. Pěkně prorostlého psa pozoroval polonahý Pavel Pospíšil (Plavky poztrácel před polednem), pokaždé připraven prorostlého pejska pozřít. Psa pozřít, plzeňské pivo pít, přemýšlí polohlasem. Pes pocítil poněkud podivný, prapodivný pocit. Počal poplašeně poštěkávat. Přiopálený Pospíšil povystrčil pravou půlku prdele poněkud povíc, protože poplašený Puntík pocítil příšerný puch, počal popleteně plavat prsa, potom polehoučku povyskočil. Pelášil pryč. Perverzní Pavel Pospíšil poblednul. Potrava prchá. Pondělí pryč, plavky pryč, pes pryč, prázdniny pomalu pryč. Příšerný pocit prázdnoty. Proč právě Pavel Pospíšil pocítil pocit prohry? "Proč?", povídá pološeptem, potom potichounku pláče.


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOŘI: www.povidky-az.wz.cz


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.0873786407767
Hlasováno bylo: 206x

Podivuhodný příběh pana Pepy Prcatého!

Panny, pánové, přátelé! Protože příležitost poskytuje přemnoho příležitostí pojmenování počínajících písmenem P , považuji povinným psáti povídku počínající provždy písmenem P. Pakliže popsaný příběh potřebuje propilování příslušnými přídavky, poznamenejte pro pisatele prosím patřičné poznámky. Promiňte, počínám poněkud prozaicky: Pan Pepa Prcatý, procházeje parkem po pěšinách pokukoval plamennými pohledy po prdelatých pannách. Ponejvíce potkával právě prostitutky páchnoucí protivnými parfémy, požadujícími pětku po povrchním pomilování prachsprosté píči prolezlé příjicí. Prohlížeje překrásné platany, postřehl pojednou pod prastarým platanem pannu prostřední postavy, pevných prsů, pěkně přioděnou přilehavým puloverem, pozorující pobíhající pacholata, povykem podobná paviánům. Pocítil pokušení poznati proč posílá pohledy pištícím pacholatům, přehlížejíce pěknou postavu pana Prcatého. Patrně přesycená prostitutka přehnaně předstírající pevnost povahy. Přistoupil proto před pannu, pátraje po pravdě, pravil: "Poklona prosím", pokračoval, "pěkné počasí. Pozorujete promenádu?" "Promiňte pane, poněkud podivně přepadáte počestné panny. Především postrádám příslušného představení. Patrně přehlížíte platné předsudky. Podobné povalače posílám prostě pryč." "Poznáváte pana Pepu Prcatého, prokuristu prvního právovárečného pivovaru." Panna podala panu Prcatému pravici, pohoupla prdelí, pravíc: "Pavla Poprděná. Pakliže přicházíte prost přetvářky, povoluji pětiminutové pobavení. Procházka parkem při pánském průvodu pošramotí pověst počestné panny, protože protivní pomlouvači pomlouvají. Půjdeme proto pryč." Pokukujíce po průjezdech, procházeli podloubím prastarých příbytků. Pan Prcatý přivolal prodavače pokojíků. Pak Pan Pepa prohlédl podrobně podnájem. Posléze podal panně poledník, poukázav pod prohlášení: Penzion pronajímá pěkné pokoje. Panna přikývla, pouze poznamenala: "Pokouříme, přátelsky pohovoříme, pak půjdeme." Přišli před parádní penzion, pronajali pokoj. Přisednuvšímu párku přiběhl posloužit pikola. Panu Prcatému přinesl pivo, panně půllitr přechlazené Perly. Po prvním pivu posedlo pana Pepu pokušení. Ponenáhlu přisedával poblíž, polechtal pod paždím pannu, přejel pravicí přes prsa , poněkud pomačkav původní předsevzetí. Polekaná panna praštila pana Pepu přes pazoury. Popuzený příživník pohledem pošilhával po panně, přizdvižený pyj prahl po píče. Pan Pepa počal pociťovat přílišné parno. Pověsil převlečník, pak pohodil pérka, ponožky, podvlékačky, pak polonahý proběhl pokojem. Přetáhl panně pulover, poodstrojil prádlo, podvazkový pás, punčochy, přetrhl pásky podprsenky. Pak přehnul pištící pannu přes pelest postele. Panna pružně proklouzla pod pařáty pana Pepy, pobouřeného představami pohlavních prostocviků. Pravila: "Před prasečinkami, pacholku, poplať příslušný poplatek." "Poslechněte", přemlouval pan Prcatý, "polovina půvabu prchne při projednávání podobných podrobností." "Prdím po půvabu", prskla panna. "Potřebuji předem padesátku." Pana Pepu překvapil přemrštěný požadavek prodejné panny. Pootevřel peněženku, podávaje panně pouze pětku, předpokládaje přiměřenost poskytnutého penízu. Paličatá panna povolila pouze po přidání pětky. Panem Prcatým prudce povalena, pak podestlána pod prdelí polštáři. Pan Prcatý poslinil ptáka palcem, poodhrnul porost, pootevřel píču, přichystán pocuchati panně plodidla. Podebral pannu pod prdelí, prudkým pohybem prošvihl pyj píčou, povytáhl, poznovu ponořil ptáka. Pak počal prudce projíždět pochvou. Překvapená panna pravila přerušovaně panu Prcatému: "Pomalu, pomalu, pomaloučku, později přidáš páru." Přehlížeje poznámku prdelaté prostitutky, přirážel pan Pepa pilně prdelí, prošťourávaje ptákem promaštěnou píču. Panna přidržela pana Prcatého pažemi, pošimrávala pyj, pochopujíce povinnost posloužit poplatníkovi. Postel praskala pod prudce přirážejícím párkem. Pan Prcatý překotně pustošil polykače ptáků, propichuje pyjem pohyblivou přepážku. "Prima, prima", pochvalně pokřikovala panna. Pan Prcatý poznával počátek přílivu pohlavního pramene, přitiskl pevně pannu. Pochopivše pozdě pánův počin pravila: "Přestaňte, přestaňte, pusťte." "Pořádně platím, pořádně prcám," protestoval pan Prcatý. Panně projel píčou palčivý pocit. Pocukávající pták plnil píču plodonosným pramenem. Přebytek pak přetékal přes pochlupené pysky. Pan Prcatý pohnul pětkrát plahočivě prdelí, přestal prcat, příjemně povznesen příslibem pokračování. Panna povstala pospíchajíce propláchnout píču. Potom přiběhla pod peřinu. Pevnými prsy pobouřila pana Pepu. Poplácav poživačně polokoule, počal pocuchávati panně poprsí, ponechav panně pohrávati pokleslým ptákem. Panna pevně popadla pokleslého padavku, pohonila, pohladila pytlík. "Pískáte prosím pikolu", pletichářsky poznamenal pan Pepa. "Pokud pamatuji, pouze partesem", prohodila panna. "Požadujete příplatek", podrážděně pravil pan Pepa. "Pětka postačí", pravila panna. Pak pohladila ptáka pocukávajícího palicí, polechtala pytlík. Polotuhý, poloskleslý prostopášník počal pusami podivuhodně přibývat. Po příjemném piplání pevně postavený pták poskytoval panně příslušné pole působnosti. Pojednou pocítila přítok. Prudký proud přeplnil panně pusu. Přisátá polykala pohoštění perverzního prevíta. Podobně párek prožíval půlden, pozměňujíce pozice. Párek pojilo pevné pojítko pohlavního pudu. Po pětistém projetí pochvy pyjem panna pískla, prosila, plakala. Postříkaná, prodřená píča pálila, podlitiny pokousaných prsů pálily. Pan Prcatý převalil pannu, panna pokročila, pásky přetahujíc přes prsa, pak prohnula páteř. Potom poposedla, přesunujíc přešponovanou prdel před pyj, poskytujíce panu Prcatému prima pozici. Pootevřená píča prahla po promodralé palici pyje, pocuchávající pysky. Polykač ptactva poživačně pozřel přehřátého ptáka pana Pepy. Pan Pepa přemožen pohlavním pudem příliš prudce přirážel. Pod příšerným přírazem ptáka, přiskřípl panně porost píči. Panna počala poplašeně povykovat. Poplašený povyk podráždil pana Pepu. Přikryl pannu peřinou, přejel přispěchavší pokojskou plamenným pohledem. Pootevřeným pláštíkem pyjama pokukovala pevná prsa. Pevné proporce, pikantní pánev podnítily pravou povahu pana Pepy. Povstal, přikročil, popadl překvapenou pokojskou, pevně přivinul, převalil přes pohovku, pak perverzně povytahoval pokojské pyjama. Pomaloučku povylézal porostlý panenský pahrbek. Podrážděný pan Pepa prudkým pohybem protrhl pokojské pyjama. Pěkná prdel podezíravě pokukovala po panu Prcatém. Pan Pepa prohnul pokojskou přes pohovku, prodíral ptákem porost. Pokojská pohotově přikryla pravicí píču, požadujíce předem prachy. Povztavší překážka pochopitelně pobouřila pana Pepu. Poroztáhl přikrčené pacinky, poodhrnul prachový porost. Potom přetáhl předkožku pyje přes palici, párkrát přejel po provlhlých pyscích píči. Posléze prudkým pohybem projel pyj pochvou. Przněná panna počala ponenáhlu pomáhati panu Pepovi, pohybujíc prdelí. Prohnuvše páteř, podhodila polštář pod prdel, pomáhajíce ptáku pohodlně probíhati pochvou. Po plahočivém projíždění počal pan Pepa pronikat plným poklusem. Pokojské prchla počáteční plachost. Proháněná ptákem povzdychovala, povzbuzujíce pocity pana Pepy, přirážela prdelí. Pořádně pomačkav pokojské pupek, pan Prcatý prasácky poplival přecpanou pohovku. Pramínky potu prokazovaly pracovitost propletených postav. Před půlnocí přestal prozkoumávat pevnost pochvy. Poslední polibek, poslední prcnutí, plíživě pak proklouzl pokojem, pohrdlivě pak pohlédl po podlomených prostitutkách. Přistrojen, pak potácivě proběhl pokojem, potom průjezdem penzionu pospíchal pryč. Příští pondělí poznal pan Pepa poslední pozdravy počestných panen. Pták pobolíval, podivné pupínky pukaly, puchýřky pokrývaly pokožku pyje. Po přečtení pojednání "Pohlavní pošetilosti" přispělo pouze poznání příznaků příjice. Při prohlídce primář poznatek počátku příjice potvrdil. Prožité poučilo pana Pepu, podruhé používati při prcání přípravku "PRIMEROS". Prohlásíte-li po přečtení popsaný příběh panického pomilování pitomou plácaninou pro psy, pak pěkně prosím polibte pisateli prdel. POKLONA.


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOR: ? / ZASLAL: ?


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 1.8017621145374
Hlasováno bylo: 227x

Povídka Pleška Prostatika

Po padesátce počínají pánové, podobní pohasínajícím plamenům, pociťovat první příznaky počínající pohromy. Především prudce poklesne pohlavní potence, protože pánové přestanou postačovat perversním požadavkům poživačných paniček. Počnou pokukovat po patnáctkách. Puberťačce postačí patřičné pohoštění, případně pán poplácá prevíta po prdýlce. Políbí-li pak přitažlivá panenka plešatce před přihlížejícími páprdy, polichocený prďola podstrčí poupěti pětistovku pro pořízení parády. Praktické pro patnáctku, postačující pro páprdu. Posléze pánové pozbývají peněz, prohlížejí pouze pornografické plátky pro připamatování podoby, případně polohy přirození protějšího pohlaví. Po pozbytí pohlavního pudu preferují pánové především pivo. Posedávají po putykách, pěstují pivní panděro, probírají politiku. Polehávají po pohovkách, pokuřují. Příbytkem proniká puch připomínající pálené paznehty. Pánové pořád pošilhávají po plotně. Permanentně předrážděné paničky připravují pamlsky pro přecpaná panděra povalečů. Pak padesátníci počínají pozorovat patologické proměny. Po přečtení příruček pátrají po příznacích pepky, případně přestávají pít. Podvečer pupkáči pobíhají po parcích, podobní předpotopním příšerám. Poděšení představou prokouřených plic, přestávají pokuřovat - příliš pozdě. Potíží postupně přibývá. Potíže působí pajšl, páteř, paradentosa, prostata. Pánové prostudují pravidla preventivní péče, polykají prášky, panikaří. Při pověstech provázejících pohřby přátel postupně pitomí. Poslyš, příteli padesátníku! Proč pohekávat pod peřinou, proč plakat pro pubertální pošetilosti? Potlač přízračné představy, překonej pocity příkoří páchaného přírodou. Připij pivem, pokuř portoriko, pohlaď prdýlku, potom pozři pochutiny, poser postel, poblij pisoár...............a žij dál !!!!!


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOR: Plešek Prostatik/ ZASLAL: Plešek Prostatik


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.1972789115646
Hlasováno bylo: 147x

Pitomý pátek

Pátek. Patnáctého prosince. Prší. Pan polesný Petřina pospíchá promoklou pasekou popřát příteli Pekárkovi, protože Pavlína Pekárková porodila Pekárkovi potomka. Přes protesty Pekárka pojmenovali pachole Petr. Pánbůh požehnej povídá Petřina, pěkný pořízek, podává prezent, pytlík Pardubického perníku. Připíjejí pálenkou , potají pálenou pod podlahou primitivního příbytku. Píše, povídá Petřina, pětaosmdesát procent, přitaká Pekárek, podávajíc plné poháry. Pořád pijete, povídá Pavlína, přebalujíc přitom podělaného potomka papírovými plenami Pampers. Přebaleného Petra povitého povijanem, pokládá Pavlína Pekárková před pec. Pec plápolá posledním posmoleným polenem. Ponenáhlu poleno praskne, plamen prskne, podpálí peřinku Petříka. Potomek pláče. Podnapilý Pekárek poleje povijan pálenkou. Proboha!!. Pavlína překřičí plameny. podívej pitomče, pálenka podporuje plameny! Popadne placatici pálenky, praští Pekárka po palici. Pekárka pohotově pohltí plameny. Plápolající Pekárek popadne potomka, přetrhne provázek převázaný přes peřinku. Povytáhne Petra, pohodí prázdný povijan, přeskakujíc piano, pospíchá potopit postavy pod proud potoka., pomalu přelévajícího ploché placáky pískovce. Plameny pohasly. Pekárek, Petr přežijí prosti popálenin. Přitom: Pitomec Pazdera přeskakuje potok. Přichází příležitostně pogratulovat. , při příležitosti porodu.. Přelézá Pekárkův plot před právě přibíhajícím pitbulem. Pitbul potahá pokousaného Pazderu podél potoka, potom pohodí postavu před pískoviště. Pěkné přivítání, povídá Pazdera podávajíc pokousanou pazouru. Pavlína převezme Petra, přiloží prs, pachole pije. Polesný Petřina podupává po plamenech. Plameny přestávají plápolat. Potom převáže Pazderovi posápanou pravou paži pruhem plátna. Pekárek přivazuje pitbula. Pitomý pes. Pokousal pouze pošťáka. Proč pokousal Pazderu ? Poděsily psa plameny ? Pravděpodobně. Polesný prochází průsekem, prosekaným prostředkem pralesního porostu, pokáceným pracovníky pomocného Píseckého praporu. Přestanu pít pálenku, povídá polohlasem. Pitomý pátek.


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOR: Zdeněk Hovorka/ ZASLAL: Zdeněk Hovorka


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.1409395973154
Hlasováno bylo: 149x

Papouškův ponurý příběh

Pátého prosince, Praha Paní Prachatá propůjčila papouška Petra panu Prokopovi. Pan Prokop přebýval pod polyethylenovou plachtou. Proč pan Prokop přebývá pod plachtou? Protože peníze propije. Pije pivo, petrolej - prudce projímavé projímadlo. Před převozem papoušek prudí: "Proč pan Prokop?" Paní Prachatá povídá: "Proč Prokop? Protože pracuje pro psychologa Peterku!" Při převozu papoušek počíná projevovat psychopatické příznaky. Prudí, pění, prdí. Prokop přivítal papouška přátelsky: "Petře, pojď pít." Pak přesunul plastovou plachtu před pohostinství "Pražská palírna". Před palírnou potkal papoušek překrásnou Papagáj. Papagáj procestovala Portugalsko. Petr pocítil pravěké pudy. Pročechral peří, pozval Papagáj popít. Pijí pivo, prokládají pálenkou. "Pekelný průpal!" pochvaluje Petr. Po půlnoci prchají před placením. Prchající papoušci před palírnou potkávají před placením prchajícího Prokopa. Prchají pospolu pustou Prahou. palírník propálil Prokopuvu pěknou polyethylenovou plachtu. Prokop pláče, povolává policii. Prochladlí papoušci procházejí přes park. Pod platanem potkávají pittbulla. Pittbull prohání papouškům perka, prokousává palici prvně Petrovi, pak Papagáji, potom podle prchá. (mrcha). Pohroma... Paní Prachatá při pohřbu pláče. Prší. Psí počasí. Ponurý pohřeb.


Stáhni si povídku v PDF formátu!

AUTOR: Pískle, Pú, Šťovík, Vikis/ ZASLAL: Pepa Josef


Hodnoťte jako ve škole:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Výsledná známka: 2.4221453287197
Hlasováno bylo: 867x

Copyright © 2001-2004 Petr 'hanyZ' Hanák